Марксизам без филозофија и неговите феминистички импликации

Проблемот на социјалистичките проекти фокусирани кон субјективноста

Authors

  • Катерина Колозова

DOI:

https://doi.org/10.51151/identities.v19i1-2.507

Keywords:

материјалистички феминизам, Франсоа Ларуел, радикална дијада, реална апстракција, спекулативен реализам

Abstract

Јас ја проширувам категоријата на нефилозофската концептуализација на себството со цел да вклучам други форми на теориски-методолошки излез од филозофската доволност како негов принцип, со тоа и Маркс исто така, психоанализата и лингвистиката, не ја редуцираат радикалната дијада на физикалноста/ автоматичноста во еден од нејзините конституенти. Детерминирано е од радикалната дијада како нејзин идентитет во последната инстанца и е детерминирана од материјалноста на реалното на последната инстанца. Реалното е тоа на дијадата, на нејзината внатрешна унилатералност и меѓупросторност во нејзиниот центар. Ова го нарековме реалитет на себството на нечовечкото: меѓупросторот е ненадминлив; физикалното и автоматичното се едно под идентитетот во последната инстанца, но унивикацијата не зазема место. Физикалното, анималното и природата, е материјалност на „употребна вредност“ и реална продукција која треба да биде распределена од експлоатацијата, не само „работниците“, особено затоа што многу од светската работна сила се лишени од статусот (работници). Потребата да се направи не е само единствената морална, туку исто така и политичка во смисла на политичката економија: капитализмот е втемелен на недостатна погрешна фантазма дека универзумотод чиста вредност е себе-доволен на одржлива основа, втемелен на апстрактна материјалност како бескраен променлив извор. Политичката економија отклонета од материјалното е неодржлива.

Author(s): Катерина Колозова 

Title (Macedonian): Марксизам без филозофија и неговите феминистички импликации: Проблемот на социјалистичките проекти фокусирани кон субјективноста

Journal Reference: Identities: Journal for Politics, Gender and Culture, Vol. 19, No. 1-2 (2022).

Publisher: Institute of Social Sciences and Humanities - Skopje

Page Range: 148-159

Page Count: 11

Citation (Macedonian): Катерина Колозова , "Марксизам без филозофија и неговите феминистички импликации: Проблемот на социјалистичките проекти фокусирани кон субјективноста,” Identities: Journal for Politics, Gender and Culture, Vol. 19, No. 1-2 (2022): 148-159.

Author Biography

Катерина Колозова, Институт за општествени и хуманистички науки – Скопје

Проф. Д-р Катерина Колозова е Виш научен сорабоник и редовен професор во Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје. Во Институтот предава студии по политика (Policy Studies), политичка филозофија и родови студии. Предава и филозофија на правото на Универзитетот Американ Колеџ-Скопје на докторско ниво. На Универзитетот Сингидунум, Faculty of Media and Communications - Белград: Оддел за критички политички студии, професорка е по современа политичка филозофија. Во 2009 година, под супервизија на Проф. Џудит Батлер била и визитинг професор на Department of Rhetoric at the University of California, Berkley. Таа е член на бордот на директори на the New Centre for Research and Practice – Seattle, WA. Колозова е прва содиректорка и основачка на Регионалната мрежа за род и родови студии на Југоисточна Европа (2004). Нејзини последни монографии се Capitalism’s Holocaust of Animals: A Non-Marxist Critique of Capital, Philosophy and Patriarchy објавено од Bloomsbury Academic, UK во 2019, додека пак Cut of the Real: Subjectivity in Poststructuralist Philosophy, објавено од Columbia University Press, NY во 2014, продолжува да биде нејзината најцитирана книга.

Downloads

Published

2022-12-02

How to Cite

Колозова, К. . (2022). Марксизам без филозофија и неговите феминистички импликации: Проблемот на социјалистичките проекти фокусирани кон субјективноста. Identities: Journal for Politics, Gender and Culture, 19(1-2), 148-159. https://doi.org/10.51151/identities.v19i1-2.507